Labākie banku piedāvājumi biznesa uzsācējam un jaunajam uzņēmējam!

Foto: Wikimedia Commons / SaschaDruschel 

Esmu izpētījusi dažādu Latvijas banku piedāvājumus jaunajam uzņēmējam. Piedāvājumu ir diezgan daudz. Var redzēt, ka bankas cenšas. Ir patiešām labas iespējas, ko var un vajag jaunajam uzņēmējam izmantot. Saraksts ar banku labākajiem piedāvājumiem man ir sanācis gana garš. Lasi arī tu un uzzini, ko piedāvā un, ko varbūt tu gribētu izmantot.  

 • Hipotēku bankā Attīstības programmas ietvaros finansējumu var saņemt gan biznesa uzsācēji, gan jaundibināti uzņēmumi, gan pieredzējuši uzņēmēji un lauku saimnieki. Vairāk par Hipotēkas bankas piedāvāto finansējumu lasi manos rakstos:
 1. Finansējums biznesa idejas attīstības stadijā!.
 2. Finansējums uzņēmuma dibināšanas posmā!.
 3. Finansējums uzņēmuma izaugsmes posmā!
 4. Finansējums uzņēmuma stabilas darbības posmā!
   • Hipotēku banka ir izveidojusi īpašu mājas lapu http://www.izmaksas.lv ar izmaksu kalkulatoru. Izmaksu kalkulatorā jau ir doti Hipotēku bankas pakalpojumu tarifi un blakus tiem tu vari ievadīt citas bankas pakalpojumu tarifus, lai varētu aprēķināt divu dažādu banku pakalpojumu izmaksas tavam uzņēmumam. Rezultātā tev tikai atliek izvēlēties, kuras bankas pakalpojumus izmantot. 
   • Tu meklē finansējumu savam biznesam, tad izlasi Hipotēkas bankas mājas lapā ievietoto rakstu Uzņēmēju ērtībai - jauns rīks internetā. Rakstā tiek stāstīts par Programmu kalkulatoru ar kura palīdzību ir iespējams noskaidrot vai tu vari Hipotēku bankā saņemt finansējumu (biznesa uzsācējam, jaundibinātam uzņēmumam vai pieredzējušam uzņēmējam), kā arī uzzināt kura no valsts atbalsta programmām biznesam tev būtu vispiemērotākā. Labums no šī kalkulatora ir tāds, ka vari uzzināt par finansējuma saņemšanas iespējām, netērējot lieki savu laiku un naudu, lai dotos uz bankas filiāli.
   • Lai tu zinātu cik lielu aizdevuma summu vari atļauties, tad Hipotēku banka ir izveidojusi Aizdevuma summas kalkulatoru. Ievadi kalkulatorā summu, ko ik mēnesi varētu maksāt par bankas aizdevumu, un kalkulators izrēķinās iespējamā aizdevuma lielumu. 


   • Banka Citadele piedāvā Mikrokredītu maziem un vidējiem uzņēmumiem, bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma, bet ir jābūt galvotājam (fiziska vai juridiska persona). Vēl viens nosacījums - mikrokredītu var saņemt tikai tāds uzņēmums, kas vismaz jau vienu gadu veic uzņēmējdarbību. Minimālā mikrokredīta summa ir 3000 Ls, bet maksimālā summa ir 30 000 Ls. Lasi vairāk par mikrokredīta Nosacījumiem, Bankai iesniedzamajiem dokumentiem un Kur pieteikties un uzzināt vairāk par iespējām saņemt kredītu.
   • Banka Citadele piedāvā Mazā uzņēmuma komplektu (bezmaksas pakalpojumi un pakalpojumi par izdevīgu cenu). Šis komplekts ir izdevīgs, ja esi tikko uzsācis savu biznesu vai tavā uzņēmumā strādā neliels darbinieku skaits. Mazā uzņēmuma komplektā ietilpst norēķinu konts, norēķinu karte, internetbanka, SMS banka utt.  
    
   1. Biznesa plāns.
   2. Mārketinga plāns.
   3. Uzņēmuma nosaukums.
   4. Uzņēmuma juridiskā forma (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais komersants, fiziska persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā, kā saimnieciskās darbības veicēja, Zemnieka vai zvejnieka saimniecība utt.).
   5. Reģistrācijas apliecība, atļaujas, licences.
   6. Preces vai sniegtā pakalpojuma cena.
   7. Nepieciešamais finansējums.
   8. Riski, apdrošināšana.
   9. Bankas konts.
   10. Citas biznesa attiecības.
   11. Attiecības ar juristu.
   12. Telpas, aprīkojums un piegādātāji.
   13. Atskaites.
   14. Grāmatvedības uzskaites sistēma.
   15. Darbinieku pieņemšana darbā.                       
    1. Par uzņēmumu dibināšanu.
    2. Par Pamata komplektu un Aktīvo komplektu jaundibinātam uzņēmumam, kurā ir iekļauti tie bankas pakalpojumi (bezmaksas vai par izdevīgu cenu), kas ir nepieciešami biznesa uzsākšanai, piemēram, norēķinu konts, norēķinu karte, internetbanka, kodu kalkulators, telefonbanka, mobilā banka, bankas sadarbības partneru piedāvājumi jaunajam uzņēmējam, iekšbankas maksājumi, maksājumi uz citām bankām Latvijā, algu maksājumi uzņēmuma darbiniekiem. Ir dota arī tabula, kurā ir detalizētāks abu komplektu salīdzinājums.    
    3. Par Swedbank sadarbības partneru piedāvājumu jaunajam uzņēmējam.
    4. Par Atbalstu uzņēmumiem ("Uzņēmējdarbības kompetences centrs", grantu programma "Atspēriens", "Jauno uzņēmēju centrs", Informācija par eksporta iespējām).
    5. Par biznesa inkubatoriem. 
    • Swedbank piedāvā iespēju Latvijas uzņēmumiem (Swedbank pastāvīgajiem klientiem) atvērt norēķinu kontus (Konts sadarbības bankā) Swedbank grupas bankās un sadarbības bankās Skandināvijā un Eiropas valstīs.      


     • Nordea banka ir izveidojusi Nordea biznesa skolu (skolas nosaukums "No idejas līdz investoram") topošajiem jaunajiem uzņēmējiem. Biznesa skolā topošajiem uzņēmējiem tiek piedāvātas profesionāļu vadītas mācību nodarbības (bezmaksas), praktiski padomi, konsultācijas un iespēja tikties ar investoru. Apskaties 2010. / 2011. gada Mācību programmu. Vairāk par Nordea biznesa skolu lasi sadaļā Jautājumi un atbildes. Mācību ilgums seši mēneši. 2010. gadā pieteikties mācībām Nordea skolā varēja līdz 5. novembrim.
     • Nordea banka Jauniem uzņēmumiem piedāvā par izdevīgu samaksu (tiesa piedāvājums ir spēkā līdz 2011. gada 31. oktobrim) norēķinu konta atvēršanu un intrentabanku. Bet Maestro vai MasterCard biznesa karte ir bez maksas.
     • Nordea banka piedāvā bezmaksas Seminārus uzņēmējiem.
     • Nordea banka piedāvā Latvijas uzņēmumiem, kas aktīvi sadarbojas un regulāri norēķinās ar saviem ārvalstu klientiem un partneriem, atvērt kontu Nordea bankā tajā valstī ar ko uzņēmējs veic darījumus (Nordea elektroniskie maksājumi no ārvalstu kontiem). Tādā veidā Latvijas uzņēmums kļūst par šīs valsts Nordea bankas klientu, bet kontrolē šo ārzemju kontu no sava biroja Latvijā. Ko iegūst Latvijas uzņēmējs - daudz ātrākus ārzemju maksājumus un daudz zemākas komisijas maksas par maksājumiem ārzemju partneriem un klientiem.
     • Latvijas uzņēmējam ir iespējams Norēķinu kontu atvērt sekojošās Nordea grupas valstīs - Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Singapūrā, ASV, Lielbritānijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā.

     1. Norēķinu karte MasterCard Business.
     2. Norēķinu konta atvēršana.
     3. Pārskaitījumi internetbankā.
     4. Iespēja izmantot Internetbanku - Ibanka Business, kas ir speciāli domāta tikai uzņēmējiem.
     5. SMS bankas pieslēgšana, lai uzņēmējs saņemtu īsziņas savā telefonā, kad uzņēmuma bankas kontā tiek ieskaitīta nauda vai no konta tiek tālāk pārskaitīta nauda.
     6. Uzņēmēju komplektu var saņemt Jaundibināti uzņēmumi, Mazie uzņēmumi, Vidējie uzņēmumi un Lielie uzņēmumi. Atšķirības ir komplektu cenās. Skaties par ko jāmaksā jaundibinātam uzņēmumam un, kas ir bez maksas: Ikdienas pakalpojumi uzņēmumiem. Cenrāžu salīdzinājums. IBankas Business lietotājiem. Uzņēmēja komplektam var pieteikties jebkurā SEB bankas klientu apkalpošanas centrā.
     • Lasi SEB bankas izveidoto: Ceļvedi biznesa iesācējam!. Šajā ceļvedī ir informācija par biznesa ideju, biznesa plānu, uzņēmējdarbības formām un to reģistrāciju, par finansējumu un nodokļiem, kā arī "Biznesa finanšu plānotājs" (skatīties lapas pašā apakšā zem nosaukuma "Sākt lietot Biznesa finanšu plānotāju"). 
     • SEB bankas izveidotais "Biznesa finanšu plānotājs" sastāv no vairākām Excel tabulām. Piemēram, uzņēmuma izejas datu (jeb ieņēmumi un izmaksas) tabulas, peļņas vai zaudējumu aprēķina tabulas, bilances, naudas plūsmas pārskata tabulas, finanšu koeficientu aprēķinu tabulas utt. Dotās tabulas var izmantot kā paraugus, lai izveidotu sava uzņēmuma tabulas, kurās ieraksta sava uzņēmuma datus pa mēnešiem.
     • Daži no finanšu koeficientiem, ko analizē SEB bankas finanšu koeficientu tabulā ir:
      1. Uzņēmuma "Bruto peļņas rentabilitāte jeb ienesīgums".
      2. Uzņēmuma "Neto peļņas rentabilitāte".
      3. Aprēķinot uzņēmuma "Aktīvu rentabilitāti" var noskaidrot cik lielu peļņu rada uzņēmuma aktīvos ieguldītais viens lats.
      4. "Pašu kapitāla rentabilitāte" jeb cik daudz peļņu latos pēc nodokļu nomaksas investors nopelnījis uz uzņēmuma pašu kapitāla vienu latu.
      5. "Kopējais likviditātes koeficients". Likviditātes koeficients rāda uzņēmuma spēju ar saviem apgrozāmajiem līdzekļiem segt savas īstermiņa saistības jeb savus īstermiņa parādus.   
      • Finanšu koeficientu aprēķinu formulas:
      1. Bruto peļņas rentabilitāte=(Bruto peļņa : Neto apgrozījums)*100%
      2. Neto peļņas rentabilitāte=(Neto peļņa : Neto apgrozījums)*100%
      3. Aktīvu rentabilitāte=(Neto peļņa : Aktīvi)*100%
      4. Pašu kapitāla rentabilitāte=(Neto peļņa : Pašu kapitāls)*100% 
      5. Kopējais likviditātes koeficients=Apgrozāmie līdzekļi:Īstermiņa saistības
      • Kur ņemt informāciju, ko likt koeficientu aprēķinu formulās:
      1. Informāciju par bruto peļņu, neto peļņu (jeb pārskata perioda peļņu) un neto apgrozījumu, ņem no sava uzņēmuma aizpildītās "Peļņas vai zaudējumu aprēķina" tabulas.
      2. Informāciju par aktīvu kopsummu, pašu kapitāla kopsummu, apgrozāmo līdzekļu kopsummu un īstermiņa saistību (jeb īstermiņa kreditoru) kopsummu ņem no sava uzņēmuma aizpildītās "Bilances" tabulas. 
      3. Vairāk par finanšu koeficientiem lasi: "Uzdevumu krājums finanšu analīzē" autori V. Paupa un R. Šneidere, Rīga, Latvijas Universitāte, 2004.  
      1. Biznesa plānu konkursu Ideju Kauss.
      2. Jauno uzņēmēju centru, kas sniedz bezmaksas konsultācijas cilvēkiem, kuri nolēmuši uzsākt savu biznesu un dibināt savu uzņēmumu. Bezmaksas konsultācijas tiek sniegtas arī uzņēmējiem ar pavisam nelielu pieredzi uzņēmējdarbībā.
      3. Konkursu Drosmīgu ideju atbalsta programma. Tas ir konkurss Kurzemes reģiona topošajiem uzņēmējiem. Piedaloties konkursā ir iespēja iegūt finansiālu atbalstu un padomu biznesa attīstībai.
      4. Projektu DUKA, kuras ietvaros Rīgā jaunie un radošie uzņēmēji var iznomāt telpas, kurās var uzsākt savu uzņēmējdarbību. Pats galvenais, ka par telpām ir jāmaksā tikai komunālie maksājumi un nav jāmaksā telpu nomas maksa. 
      5. Projektu konkursa Programmu Brigāde. "Brigāde" atbalsta radošus uzņēmējus, kas ar mākslu un kultūru spēj uzlabot pilsētvidi. Projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt gan finansējumu līdz 5000 Ls, gan konsultācijas finanšu jautājumos. 
      6. Rīgas Ekonomikas augstskolas Mentoru Klubu, kas piedāvā biznesa iesācējiem un pieredzējušiem uzņēmējiem ekspertu (mentoru)  no biznesa vides konsultācijas. Konsultācijas, kad mentors dalās savās biznesa zināšanās, pieredzē un sniedz padomus. Sadarbība starp uzņēmēju un mentoru ir uz laiku līdz 6 mēnešiem. Mentors šajā laikā uzņēmējam velta līdz 5 stundām mēnesī.
                 

      23 komentāri:

      Mecheslav Bogdanov teica...

      Nauda Jūsu biznesa izaugsmei! Aizpildi pieteikumu finansējumam un sūti mums izskatīšanai! Pēc izskatīšanas mūsu speciālisti sazināsies ar Jums un piedāvās piemērotāko investīcijas veidu.

      Finansējums maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ļoti elastīgas sadarbības iespējas!

      Iepazistities ar piedavājumu šeit: http://www.cityfinances.lv

      Vai arī uzreiz aizpildīt pieteikuma anketu šeit: http://www.cityfinances.lv/lv/finansejuma-pieteikums

      wilson teica...

      Sveiki visiem, Vai jūs finansiāli izspiež? Vai jums meklēt līdzekļus, lai nomaksātu kredītus un parādus? Vai tu meklē finansējumu, lai izveidotu savu biznesu? Vai jums nepieciešama privātām vai uzņēmējdarbības Aizdevums dažādiem mērķiem? Vai tu meklē aizdevumu, lai veiktu lielus projektus? Secure aizdevumu no mums šodien, un sākt ar kaut ko atalgojot. Mūsu darbība ir 100% garantēta, jo mums ir arī jānodrošina draudzīgās attiecības ar mūsu klientiem. Mēs piedāvājam Aizdevumi ar Nr Credit Pārbaudes, nav nodrošinājuma, soļos, ātri finansēšanas un zemu procentu likmi 3%. Kāpēc paliek finanšu sadalījumu? Sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: Oceanicfinance113@gmail.com

      wilson teica...

      Vai jums ir nepieciešams patiesu aizdevumu uzņēmējdarbības vajadzībām, vai samaksāt savu parādu kontaktu Kellie Vilsons tagad patiesi aizdevumu pa e-pastu: Oceanicfinance113@gmail.com

      PASTOR ERICK JONES teica...

      Vai jums ir parāds? Vai jums ir nepieciešams piesaistīt naudu par veselības aprūpes izmaksām vai samaksu?
      Parādus vai finanšu sadalījuma stāvoklī?
      PASTOR ERIC JONES KREDĪTU FIRM
      Ir šeit, lai palīdzētu jums
      1: uzņēmējdarbības aizdevums
      2: Skolas aizdevums
      3: parāda konsolidācija
      4: mājas īres maksa
      5: nāves konsilācijas
      ETC,
      Sazinieties ar mums šodien:

      Pastorerickjones@gmail.com


      PALDIES

      PASTOR ERICK JONES teica...

      Vai jums ir parāds? Vai jums ir nepieciešams piesaistīt naudu par veselības aprūpes izmaksām vai samaksu?
      Parādus vai finanšu sadalījuma stāvoklī?
      PASTOR ERIC JONES KREDĪTU FIRM
      Ir šeit, lai palīdzētu jums
      1: uzņēmējdarbības aizdevums
      2: Skolas aizdevums
      3: parāda konsolidācija
      4: mājas īres maksa
      5: nāves konsilācijas
      ETC,
      Sazinieties ar mums šodien:

      Pastorerickjones@gmail.com


      PALDIES

      PASTOR ERICK JONES teica...

      Vai jums ir parāds? Vai jums ir nepieciešams piesaistīt naudu par veselības aprūpes izmaksām vai samaksu?
      Parādus vai finanšu sadalījuma stāvoklī?
      PASTOR ERIC JONES KREDĪTU FIRM
      Ir šeit, lai palīdzētu jums
      1: uzņēmējdarbības aizdevums
      2: Skolas aizdevums
      3: parāda konsolidācija
      4: mājas īres maksa
      5: nāves konsilācijas
      ETC,
      Sazinieties ar mums šodien:

      Pastorerickjones@gmail.com


      PALDIES

      klay thompson teica...

      Sveiki, vai meklējat ļoti īstu aizdevumu? Ar ērtu procentu likmi? Pārstrādā 24 stundu laikā. Vai jūsu bankas un citas finanšu iestādes esat pastāvīgi noraidījis? Uzticības fondi piedāvā aizdevumus no 1,000.00 līdz 50,000,000,00 ar 3% procentu likmi. Sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: trustfunds804@outlook.com

      Ana Michael teica...

      Mani sauc Ana Michael, vadītāja GARANTIJU TRŪKUMU KREDĪTI. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai nomaksātu savus parādus? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams konsolidācijas aizdevums? Hipotēkas vai citiem mērķiem? Vai jūs esat noraidījis bankas un citas finanšu iestādes? Meklējiet ne vairāk, jo mēs esam šeit, lai padarītu visas jūsu finansiālās problēmas pagātnei !!! Mēs izsniedzam aizdevumus uzņēmumiem, privātām struktūrām un uzticamām personām ar zemu un pieņemamu cenu procentu likmi uz noteiktu laiku no 1-30 gadiem un sešu mēnešu labvēlības periodu pirms ikmēneša maksājuma sākuma. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot
      E-pasts: (anamichaelguarantytrustloans@gmail.com)


      Mēs piedāvājam šādus tālāk norādītos naudas līdzekļus.

      1) STUDENTU KREDĪTI
      2) hipotēkas
      3) PERSONĪGIE KREDĪTI
      4) UZŅĒMUMU KREDĪTI
      5) MĀJAS AKVIVITĀTES AIZDEVUMI
      6) KONSOLIDĒTIE KREDĪTI
      7) AUTO KREDĪTI
      8) KREDĪTI VETERĀNIEM

      Paldies

      Sarah Williams teica...

      Sky World kredīta firma, mēs izsniedzam aizdevumus ar procentu likmi 0f 3%. Skyworldloanfirm@gmail.com
       

      Laba diena sir / ma am.

      Mēs esam privāts uzņēmums, un mēs piedāvājam aizdevumus ar zemām procentu likmēm, nosakot aizdevuma summu, sākot no 100 miljoniem aizdevuma nosacījumu 1000 ASV dolāru aizdevuma saņemšanai uzņēmējdarbības attīstībai: konkurētspējas palielināšanās uzņēmējdarbībā.

      Mēs piedāvājam dažādus aizdevumus

      * Personas aizdevumi (nodrošināti un nenodrošināti)
      * Biznesa aizdevumi (nodrošināti un nenodrošināti)
      * Konsolidācijas aizdevums
        
      Nav avansa maksas.

      Pateicamies, ka izmantojāt laiku, lai izlasītu šo reklāmu.
      Lai iegūtu plašāku informāciju un informāciju, šodien sūtiet mums e-pastu
      Skyworldloanfirm@gmail.com
      Skyworldloanfirms@yahoo.com


      Sarah Williams.

      Harry Carlos teica...

      Labdien, esmu Dr Harry Carlos, privātā aizdevuma aizdevējs, kas izsniedz aizdevumu tiem, kuriem ir nepieciešams aizdevums, un tie, kuri vēlas uzsākt jaunu uzņēmējdarbību. Es izsniedzu personas aizdevumus, biznesa aizdevumus, studentu aizdevumus, uzņēmuma aizdevumus un Visu veidu aizdevumi, ar interesējošo likmi 2% kontaktu šodien pie: harryloanfirm56@gmail.com


      LĪGUMA LĪGUMA LĪGUMS

      comfort frank teica...

      Vai jums ir nepieciešams 100% aizdevums? Es varu apkalpot jūsu finansiālās vajadzības ar mazāku atgriešanās problēmu, tāpēc mēs jums finansējam tikai 2%. Neatkarīgi no jūsu situācijas, pašnodarbinātie, pensijas vecāki, kredītreitingi, mēs varam palīdzēt. Flexiblerepayment no 1 līdz 30 gadiem. Sazinieties ar mums: comfortfrankloanfirm@gmail.com
      Jūs meklējat ilgtermiņa vai īstermiņa aizdevumus

      1 Pilns nosaukums: ............................
      2 Kontaktpersonas adrese: .......................

      3.Kolija: .....................

      4.Seks: ...............

      5. Vajadzīgais kredīta apjoms: ....................
      6. Ilgums Kredīti: ...................
      7. Tiešais tālruņa numurs: .................

      Daudz mīlestības,

      Comfortfrankloanfirm@gmail.com

      L
      Mrs: komforts

      Rahel Cohran teica...

      Sveiki.
      Es esmu Rahel kungs privātā aizdevuma aizdevējs, kurš dod iespēju saņemt aizdevumu ar dzīvības iespējām personām, uzņēmējsabiedrībām, apdrošināšanu utt. Vai jums ir kādas finansiālas grūtības vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai ieguldītu vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai samaksātu rēķinus, meklējiet neko vairāk mēs esam šeit, lai padarītu visas jūsu finansiālās problēmas par pagātnes lietu. Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus jebkurā valūtā ar 2% likmi bez iepriekšējas maksas. Es gribu izmantot šo lielisko datu nesēju, lai jūs zināt, ka esam gatavi palīdzēt jums ar jebkāda veida aizdevumu, lai atrisinātu šo problēmu. jā, tad atgriezieties tūlīt pa e-pastu (rahelcohranloan@gmail.com), lai iegūtu sīkāku informāciju, jūs esat ļoti priecīgs.

      peter oleck teica...

      Man ir kapitāls, ko izmantos, lai piešķirtu īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumus no 5000 eiro līdz 1 000 000 eiro apmērā ikvienai nopietnai personai, kas vēlas saņemt šo aizdevumu. 3% procentu likme atkarībā no aizdevuma summas kā īpašas Es nevēlos pārkāpt likumu par naudu. Jūs varat atmaksāt par 3 līdz 10 gadiem, atkarībā no aizdevuma summas. jums ir jāredz ikmēneša maksājumi. Man vajag tikai sertificētu ar roku rakstītu parāda atzīšanu un arī dažas daļas, kas jāsniedz.

      Jums ir banka, kas ir aizliegta, un jums nav labu bankām, labāk, ja jums ir projekts, un jums ir nepieciešams finansējums, slikts kredīts vai jums ir nepieciešama nauda rēķinu apmaksai, investīciju līdzekļi uzņēmumiem.
      Tātad, ja jums ir nepieciešams kredīts, nevilcinieties sazināties ar mani, lai uzzinātu vairāk par maniem noteikumiem. Lūdzu, sazinieties ar mani tieši pa e-pastu:
      olianovmarc@gmail.com

      Hobelman Finance teica...

      Vai jums ir nepieciešams jebkura veida aizdevums? ja jā, tad sazinieties ar mani šodien, lai saņemtu ātru aizdevumu ar procentu likmi 3% e-pastu hobelmanfinance@gmail.com

      +17816567138
      hobelmanfinance@gmail.com
      http://hobelmanjaroen.wixsite.com/jaroenfinance
      Mr Hobelman Jaroen

      Kellie Wilson teica...

      Vai jums ir nepieciešams īsts aizdevums uzņēmējdarbības nolūkos vai lai samaksātu par parādu, sazinoties ar Kellie Wilson kungu, lai saņemtu īstus aizdevumus pa e-pastu: Oceanicfinance113@gmail.com vai +1 (267) 725-7570

      Victoria Salgado teica...

      Labdien!
      Vai jums ir nepieciešams aizdevums? Vai jums ir nepieciešams ārkārtas finansējums jūsu projektam vai citiem mērķiem? Vai jums ir parāds, un jums ir nepieciešams parādu konsolidācijas aizdevums? Mēs esam šeit, lai palīdzētu jums finansiāli, jo mēs piedāvājam ātrus un uzticamus aizdevumus ar procentu likmi 2% apmērā cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībām visā valstī. Mūsu noteikumi un nosacījumi ir skaidri un ļoti saprotami. Mūsu ilgums ir līdz 30 gadiem atkarībā no nepieciešamā aizdevuma apjoma un darījums ir 100% drošs un drošs visiem klientiem. Plašākai informācijai un, lai pārbaudītu, vai jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu
      (victoriasalgadoloanfirm@gmail.com)

      Mr Donal Robert teica...

      Sveiki visiem,

      Es esmu privāta aizdevuma aizdevējs no Krievijas Federācijas, uzticams aizdevējs Es aizdodu uzņēmumiem un privātpersonām visās pasaules daļās ar zemu un pieņemamu cenu 2%. Ja jums tika atteikts aizdevums ar bankas finanšu iestāde par vienu vai vairākiem iemesliem, vai arī jūs esat finansiāli spiests meklēt biznesa aizdevumu, personīgo aizdevumu, hipotekāro kredītu, automašīnu aizdevumu, studentu aizdevumu, parāda konsolidācijas aizdevumu, nenodrošinātu aizdevumu un riska kapitālu?
      Jūs esat īstajā vietā jūsu aizdevuma risinājumiem. Ja jūs interesē aizdevuma piedāvājums, lūdzu, sazinieties ar mums Krievijas Federācijā pa e-pastu: (
      guaranteloanfinancescompany@gmail.com) Kas App skaits +1 (845) 731 5341
      Ar laba vēlējumiem.

      Victoria Salgado teica...

      Labdien!
      Vai jums ir nepieciešams aizdevums? Vai jums ir nepieciešams ārkārtas finansējums jūsu projektam vai citiem mērķiem? Vai jums ir parāds, un jums ir nepieciešams parādu konsolidācijas aizdevums? Mēs esam šeit, lai palīdzētu jums finansiāli, jo mēs piedāvājam ātrus un uzticamus aizdevumus ar procentu likmi 2% apmērā cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībām visā valstī. Mūsu noteikumi un nosacījumi ir skaidri un ļoti saprotami. Mūsu ilgums ir līdz 30 gadiem atkarībā no nepieciešamā aizdevuma apjoma un darījums ir 100% drošs un drošs visiem klientiem. Plašākai informācijai un, lai pārbaudītu, vai jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu
      (victoriasalgadoloanfirm@gmail.com)

      Williams Sean teica...

      * Piedāvā procentu likmes 3% likmi
      * Apdrošināšana bezapmaksātam uzņēmējam
      * Garantija par naudu

      Ar labu kredītreitingu, Credit Fincier Home piedāvā individuālus aizdevumus un bez nodrošinājuma aizdevumus privātpersonām vai uzņēmējsabiedrībām vai kooperatīvajām apvienībām, lai iegūtu rūpnieciskos un personīgos labumus.

      Kontaktpersonas adrese:
      Whatsapp: +15184181390
      Tiešais pasts
      creditfinancierhome@gmail.com

      Ivan Aleksandra teica...

      Vai jums ir nepieciešams aizdevums? Tas ir informēt plašu sabiedrību, ka privātkredīta aizdevējs Ivan Aleksandra ir atvērt finansiālu iespēju ikvienam, kam vajadzīga finansiāla palīdzība. Mēs izsniedzam aizdevumus ar 2% procentu likmi personām, uzņēmumiem un uzņēmumiem ar skaidriem un saprotamiem noteikumiem un nosacījumiem. Sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: (ivanaleksandraloanfirm@gmail.com)

      Calvin King teica...

      Sveiki, mans vārds ir Calvin kungs, es esmu privātā aizdevuma aizdevējs, kas izsniedz aizdevumu privātpersonām, firmām un korporatīvām struktūrām. Vai jūs esat noraidījis tik daudzas bankas? Vai jums ir nepieciešams finansējums, lai izveidotu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams finansējums, lai paplašinātu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams individuāls aizdevums? Mūsu aizdevums svārstās no personas uz uzņēmējdarbības aizdevumu . Mūsu procentu likme ir ļoti pieņemama, pat 3%, un mūsu aizdevumu process ir ļoti ātrs. Es esmu ļoti gatavs padarīt visas jūsu finanšu problēmas par pagātnes lietu. Ja jūs patiešām esat gatavs atrisināt finansiālās problēmas, tad meklējiet neko vairāk un pieteikieties aizdevumam šodien pa e-pastu: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com). Ja esat ieinteresēts, aizpildiet DATU FORMA zemāk, lai mēs varētu nosūtīt jums savus noteikumus un nosacījumus.      * Pieteikuma iesniedzēja pilnais vārds:
      * Tālrunis:
      * Valsts:
      * Nepieciešama kredīta summa:
      * Aizdevuma ilgums:
      * Vecums:

      Kontaktpersona E-pasts: calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com

      Legit kredīta piedāvājums.

      Leonard chukwuka teica...

      Sveiki,
      Es esmu Maria Heinze kundze, privātā aizdevuma aizdevējs, kas sniedz jums visu laiku aizdevumu iespēju. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai atmaksātu savus parādus, un jums ir nepieciešams aizdevums, lai palielinātu savu biznesu? Vai jūs esat noraidījis bankas un citas finanšu iestādes? Vai jums ir nepieciešams konsolidācijas aizdevums vai hipotekārais kredīts? Kaut ko vairāk? mēs esam šeit, lai izbeigtu visas jūsu finansiālās problēmas. Mēs aizdodam naudu cilvēkiem, kuriem vajadzīga finansiāla palīdzība, un tiem, kuriem nepieciešama nauda, lai samaksātu rēķinus un ieguldītu biznesā. mūsu procentu likme ir 2%, un es vēlos izmantot šo datu nesēju, lai informētu jūs, ka mēs varam nodrošināt uzticamu un izdevīgu palīdzību un būsim gatavi piedāvāt jums aizdevumu. Tāpēc, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:
      (mariaheinze@marquezfinanceltd.com)

      Leonard chukwuka teica...


      Es esmu Maria Heinze kundze, privātā aizdevuma aizdevējs, kas sniedz jums visu laiku aizdevumu iespēju. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai atmaksātu savus parādus, un jums ir nepieciešams aizdevums, lai palielinātu savu biznesu? Vai jūs esat noraidījis bankas un citas finanšu iestādes? Vai jums ir nepieciešams konsolidācijas aizdevums vai hipotekārais kredīts? Kaut ko vairāk? mēs esam šeit, lai izbeigtu visas jūsu finansiālās problēmas. Mēs aizdodam naudu cilvēkiem, kuriem vajadzīga finansiāla palīdzība, un tiem, kuriem nepieciešama nauda, lai samaksātu rēķinus un ieguldītu biznesā. mūsu procentu likme ir 2%, un es vēlos izmantot šo datu nesēju, lai informētu jūs, ka mēs varam nodrošināt uzticamu un izdevīgu palīdzību un būsim gatavi piedāvāt jums aizdevumu. Tāpēc, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:
      (mariaheinze@marquezfinanceltd.com)